Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Archives relevant to maritime historical research on the Dutch Merchant Navy in WW2

Archievenwijzer WO 2 (Dutch Nationaal Archief and Netherlands Institute for Wartime Documentation (NIOD)
http://www.archievenwo2.nl/

Nationaal Archief (Den Haag)
http://www.nationaalarchief.nl/

Inventory Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen (1939) 1940 – 1946 (Nr. archiefinventaris: 2.16.31)
Inventory van de archieven van de Commissie voor Aangehouden Lading (COVAL) en de Netherland Shipping and Trading Committee (NSTC), 1939-1957 (1966)
(Nr. archiefinventaris: 2.06.084)

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Dutch War Documentation Centre ( A’dam)
Archives | www.niod.nl

 

Nederlandse Koopvaardijschepen WOII  dataset ‘scheepsdossiers (Ned. Inst. voor Militaire Historie)
Dutch merchant ships WW II

                                    Londense Collectie Koopvaardij (LOCK)
                                    Scheepsbewegingen van de Grote Handelsvaart 
                                    Onderzoekarchief K.W.L. Bezemer
                                    Scheepsbewegingen van de Kustvaart (310)

                                 https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=2231&mizig=903&miview=tbl&milang=nl&micols=1

 

Research Institutions Platform WO II
http://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/onderzoeksinstituten/

Holland Amerika Lijn -- HAL-archief ((Archief gemeente Rotterdam)

Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven

National Archives, London, United Kingdom:
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/results/r?_q=war+cabinet+weekly+resumes

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/merchant-shipping-movement-cards-1939-1945/

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/?research-category=second-world-war-research#

National Archives, Dublin, Ireland
http://www.nationalarchives.ie/

Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN-archief ) (Archief gemeente Amsterdam)
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/872.nl.html#