Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bibliography (Dutch)

Amerikaansche Regeerings Voorlichtingsdienst, De Strijdende Koopvaardijvloot, USB  / H4
Addeson, W. Zeelui achter prikkeldraad, uitg. de Boer, Den Helder 1945
Baart, J.J. Rotterdam Oorlogshaven, Walburgpers 2010; ISBN 9789057306730
Bakker, Ir. H. Th. De K.P.M. in Oorlogstijd, uitgave Koninklijke Pakketvaart Maatschappij , Amsterdam 1950
Beukema, H. Varen op twee fronten, De Vrije Uitgevers; ISBN 9080468436 
Bezemer, K.W.L. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog, (2 delen), Elsevier Boeken B.V., Amsterdam 1986
Bezemer, K.W.L. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog, (Supplement), uitg. Agon, Amsterdam 1990
Boekwijt, H.A. Alarm, Schip in zicht, Stichting Koopvaardijpersoneel '40 - '45, 2004
Boot, H. Scheepsrampen en Jappenkampen, uitgave in eigen beheer, Bergen op Zoom 2020 EAN  9789090333366
Borselen van, J.W. De Kriegsmarine in Rotterdam, uitg. Ad. Donker BV 2012; ISBN 9789061006497
Brand, D.W. Wij varen weer!, uitg. Blommendaal N.V., Rijswijk
Brandenburg, H.J. e.a. Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943 - 1993 , uitg. Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij 1993
Brolsma, B. Oorlog op zee: dagboek van Uilke Brolsma 1939 - 1944; Dordrecht 1995; Digitaal 2018
Brolsma, Burg, G. van der: Oorlogstorm over zee en havens, IJmuiden 1939-1946; ISBN 9064551944
Brongers, D. Op tegengestelde koersen, de kustvaart in oorlogstijd; Schuttevaer Maritiem 1996 ISBN 90 557 7002 7
Deun, N.F.M. van; Wij voeren in konvooi, Scheltens & Giltay, Amsterdam 1946
Dissel, A & Elands, M & Faber, H. & Stolk, P. (red) De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd, uitgave Stichting DdM, uitg. Boom, Amsterdam 2014
       e-book:  https://www.boomgeschiedenis.nl/media/5/9789461055781.pdf
Droste, Ch. B. Tot betere dagen .....; uitg. Allert de Lange, Amsterdam, 1946
Gibson, W. De Reddingsboot, het drama van het ss Rooseboom, Nijgh en van Ditmar, ’s Gravenhage 1984
Glenton, G Geen veilige haven: ss Odysseus Middellandse Zee '42-'44; Boekscout Soest; ISBN 978940225594
Gorter, D - de Boer, A.J. Standaardschepen 1939 -1945 (deel 1); de Alk B.V. 2005; ISBN 9789060132050 
Gorter, D - de Boer, A.J. Standaardschepen 1939 -1945 (deel 2); de Alk B.V. 2005; ISBN 9789060132777
Graaf, T. de Odyssee van koopvaardijkapitein, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, Rotterdam 1988
Graaf van Limburg Stirum, S.J. Varen in Oorlogstijd; uitg. v.h. C. de Boer Jr, Amsterdam  1947.
Graffelman, A.J. In konvooi, Koopvaardijreizen gedurende de Tweede Wereldoorlog; Amsterdam 1948
Guns, dr. N. Rederij in oorlogstijd '40 - '45, Rotterdamsche Lloyd; Gbooksinternational 2021; ISBN 9789492368607
Guns, N. en Luidinga, F.; Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd 40 - 45; WalburgPers 2018; ISBN 978-94-6249290-5
Haasnoot, J. Lammeren onder wolven; Varen op leven en dood in WO II; Triple Boeken 2024; ISBN 9789083351797
Heekeren, C. v, Batavia seint Berlijn: geschiedenis van de Indische Duitsers in Nederlandse gevangenschap; Nijgh & Ditmar 1983 ISBN 9789023655725
Heul, F. van der; Hoorn des Overvloeds, gesch. Ned. scheepvaart & handel op Afrika dl 2 p. 80 e.v.; De Boer Maritiem; ISBN 978-94-90495-15-2
Hidde, W.A. van der; De ondergang van de Vesta (KNSM) onder de vlag van de Ned. Oost Reederij; uitg. Lanasta, Emmen 2011; 978-90-8616-111-9 
Horsten, Th.A.; De Prijs; uitg. de Alk, Alkmaar2008; ISBN 978-90-6013-303-3
Jong, F. de en Slettenaar, H. De Chinalijn in Oorlogstijd, uitg. Vereniging van Oud-personeel der KJCPL, 2004
Kampen, Anthony van; Zee zonder genade, uitg. de Boer 1969 ISBN  9789036409513
Kelder, A.H. ; Zee, zout en torpedo's, verhalen over Ned. koopvaardij in WO 2; Walburg Pers 2022; ISBN: 9789464560060
Kemp, K. De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939 - 1945; uitgave in eigen beheer, Wormer 2000
Kijne, C.L. ; Lot 1940, uit het dagboek van een gereformeerd zeeman; 1959
Klein, A. Varen in de Lijn van Oranje / Oranje Lijn 1937-1970; Aprilis 2004 ISBN: 9789059940413
Kweekschool voor de Zeevaart, WO  II belevenissen, Oud-Kwekelingen voor de Zeevaart die gevallen zijn voor het vaderland (1939-1945). uitg. Kweekschool Zeevaart, Amsterdam (1988)
Leinenga, J.R. Leren navigeren, 200 jaar maritiem onderwijs Harlingen; WalburgPers 2018; ISBN Hfdst 7, p. 99 - 119
Luidinga, J: Varen rond de wereld in oorlogstijd (1919-1944) Walburgpers 2006 ISBN 9789057304286  
Mager; L.H. ; Een varend leven; uitg. KNSM 1977   
Ministerie voor Luchtvaart 1943 Coastal Command - Verslag ministerie voor luchtvaart vd rol van CC in den strijd om de hegemonie ter zee 1939-1942
Molle, T. eindred. ; Een eeuw loodsen op en om de Schelde; Gedenkboek 100 jaar VNLS; 1984  
Münching, L.L. von, De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog, deel I, De Boer Maritiem, Amsterdam 1978
Melis, E. en Wamel, W. van; Nederlandse zeemansgraven WO2; St. Herdenking Junyo Maru- Sumatra, Nijmegen 1988
Münching, L.L. von, De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog, deel II, Den Boer uitgevers, Middelburg 1986
Nationaal Zeemansfonds. Scheepsrampen in oorlogstijd; N.V. Drukkerij en Uitgeverij J.F. Duwaer en Zonen, Amsterdam 1947
Peet, A.J. van der en Woudt, J.P.; Helden tegen wil en dank, koopvaardijveteranen en de nasleep van WO2; uitg. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid R'dam; 2002
Plas, W. van der; Op zee gebleven 1919 - 2018; (Katwijkse zeelieden); ISBN 9789090309170
Pop, W. Kapitein B.C. Weltevreden, een meeslepend leven; uitgeverij Lanasta, Emmen 2005 ISBN 90-807822-6-2
Popta, W.E. van ; Feiten en gegevens m.b.t. Ned. Koopvaardijvloot in WO2; Directoraat-Generaal Scheepvaart 1959
Prinses Margriet Fonds; Jaarverslag St. voor oorlogsslachtoffers der Ned. handelsvloot en hun nagelaten betrekkingen.
Quarles van Ufford, Jhr. Ir. W.C.A. Nederland’s Koopvaardij in Oorlogstijd, Scheffer en Sikkema, Amsterdam 1945
Rep, J. S.O.S.  Paulus Potter, Omniboek, Den Haag 1984
Roggeveen, D. red.; Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog;
                          Vereniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart, Amsterdam 2000; ISBN 90-9013764-5
Roever, J.W. de, De Nederland in de Tweede Wereldoorlog, N.V. Drukkerij v.h. C. de Boer Jr., Den Helder 1951
Roos, D. ; De Nederlandse Loods in de Tweede Wereldoorlog; uitg. Adz ISBN 9789072838407
Schaap, D. Odyssee van de Hollandse vissers, Schuyt & Co, Haarlem 1995
Seabrook, W.C. In the war at sea, uitg. Holland America Line, 1950
Sjouerman, J. ; Een voetspoor op zee, dagboek van een Joodse zeevaarder in oorlogstijd, 1982; ISBN 9070247186
Smit, mr. A Varen, vechten of berechten, Nederlandse maritieme rechtspraak gedurende WO  II, Proefschrift, Nijmegen 1989
Spits, J & Wal, J. van der  Zeemansgezinnen in bezet Nederland, uitg. Passage, Groningen 2010
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum, Slepen voor de Vrijheid, Maassluis 1995
Top, H. Bestemming New York, geschiedenis van het ms Zaandam 1939 – 1942, Walburg Pers, Zutphen 2007
Top, H. Operatie Demon, uitgeverij Polanen, Woerden 2011
Valkenier, W.A.J.P. ; Op de Valreep; Uitg. Lanasta, 1999; ISBN 9789086160440
Wal, J. van der, Gebleven; Harlinger zeelieden in WO  II, uitg, van Wijnen, Franeker 1995
Wal, J. van der; "Zij zijn niet waarlijk dood....: Terschellinger zeelieden in de 2e Wereldoorlog; uitg. Van Wijnen, Franeker 2001; ISBN 90-5194-225-7
Wal, J. van der; 'We vieren het pas als iedereen terug is': Terschelling in de Tweede Wereldoorlog; uitg Universiteit Groningen 2007
Wal, J. van der; "De ondergang van de Simon Bolivar"  Bosman & Bosman,  Sneek 1998; ISBN 90-75553-10-2
Wessels, W.H.A. De KNSM in de 2e wereldoorlog, gedenkboek van de KNSM 1937 - 1947, uitg. Hermans Instore Marketing B.V. 2008
Zuidhoek, A. Onze mooiste koopvaardijschepen 1939-1945 Dl 5 Varen voor de vrijheid I; de Alk B.V. 1995 ISBN 9789060130100
Zuidhoek, A. Onze mooiste koopvaardijschepen 1939-1945 Dl 5 Varen voor de vrijheid II; de Alk B.V. 1995 ISBN 9789060130285


Magazine articles

Dissel, A.M.C. van 'Offensief vanuit de verdediging: zeevarenden in Australië 1942-1943; Maritiem Journaal 1996 p. 170-178
Hak, 'Zeeman in oorlogstijd'. Uit het dagboek van stuurman Legger; Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27-2 (2008) p. 169 - 181
Hovinga, H. Pearl Harbor, Junyo Maru, Pakan Baroe; De Opmaat 9 (1997) p. 34-38
Hovinga, H. 'De Jap schoot door mijn achterhoofd';  Veteranenblad Checkpoint 6 (oktober 2002) p. 10-13
Hovinga, H.  Massamoord na torpedering van de Tjisalak; Veteranenblad Checkpoint 6 (oktober 2002)
Wielen-de Goede, M. van der  'Varen of brommen: Verzet tegen vaarplicht op de Prins Willem III; Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28-1(2009) p.45-69
Wielen-de Goede, M. van der 'De tunneldeur van de Tuva; reconstructie van een torpedering'; Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30-2 (2011) p.41-62
Zuidhoek, A. 'Rein Woltz en de ondergang van het ms Poelau Bras'; De Opmaat 5 (1999) p. 33-36

 

Select Bibliography

Hocking, Charles, Dictionary of Disasters at Sea during the age of Steam including sailing ships and ships of war lost in action 1872 – 1962 ;
                              VOL. I  A-L; Lloyd’s Register of Shipping 1969

Bibliography of International Merchant Navies WW2 (English)

Catalogue National Maritime Museum Library Greenwich UK 
http://librarycatalogue.rmg.co.uk/uhtbin/cgisirsi/?ps=pBLwyIO1FG/x/244850016/60/502/X

Balachandran, G: “Indian seafarers in the Empire’s Wars: World Wars I and II"
Beckman, M. Atlantic roulette : a merchantman at war, June 1940 : running the gauntlet of U-boat alley, E-boat alley and the Luftwaffe. (1996)
Bennett, GH: “A Very Different Experience: Merchant Seamen on British Coastal Convoys 40–45”
Billy, GJ: “Unique Challenges to the American Merchant Marine in World War II”
Bolger, D.  The lonely sea and sky, based on a real life incident of the Irish ship "Kerlouge" in WWII.
Brodie, N.G.
An alphabetical record of British and allied Merchant Navy prisoners of war Germany 1939-1945 (1991)
Foley, Y & C: "Chinese in the British merchant fleet”
Forde, F ; The Long Watch, World War 2 and the Irish Mercantile Navy; ISBN 1-902602-42-0
Gibson, W The Boat; Boston 1953
Glenton, G. ; No safe haven, allied merchant fleet in the mediterranean 1942 -1944; ISBN 0902830449
Government Printing Office; Japanese naval and merchant shipping losses during WW2; 1947Gulić, M: “Yugoslav seamen during Second World War II”
Hortop, F. Barry Merchant Navy Roll of Honour: tribute to merchant seamen, born at, or, last place of Abode, Barry ; WW 1 and WW 2 (1996)
Hurd, A. Britain's merchant navy; Odhams Press 1945
Jones, B.C.  Book of remembrance : seafarers from Wales of the Merchant Navy & fishing fleets in WW 2 (2013) ISBN:9780957540200
Kaplan, Ph. "Merchant sailors at war 1943-1945" Penn & Sword Maritime 2015 (ISBN 9781783463053)
Klooster, S: “Important, Yet Overlooked: an Overview of the Dutch Merchant Fleet in WW2”
Martin, R.V. ; The merchantmen in action: Evacuations and landings by merchant ships in WW2; Fonthill Media Ltd, 2012Stroud, UK
Masefield, J. ; Merchantmen at war, the official story of the merchant navy 1939 - 1944, Ministry of Information 1944
Meijer, L.F. The history of the N.T.M. Radio-Holland N.V. 1940 - 1945
                    uitg. Stichting Historisch materiaal Radio Holland, London 1945   
Lane, T:
“British surveillance of allied seamen”
Paloubis, J: “Hellenic Merchant Marine in World War II”
Ohman Nielsen, M B: “Seafarers of the Second World War. Some reflections on the emergence of an international field of historical research”
Riesenberg, F jr: Sea War, the story of the US Merchant Marine in WW2; Rinehart & Comp. Inc. New York 1956
Rosendahl, BT(ed) : Foreign seafarers remembered, foreign seamen killed in service of  the Norwegian Merchant Fleet during WW2
Rosendahl, BT: “How to secure the participation of a foreign civilian workforce in times of war.
                            Norwegian authorities and the use of foreign seafarers during the Second World War”
Rosendahl, BT: ‘Allied Seafarers in the Second World War’ 2018 (ISBN 978-82-02-56630-2)
Salmon, P.  'Britain and Norway in the second world war'; HMSO London 1995; ISBN 9780117012325
Stockbridge, I.  Book of remembrance : the Merchant Navy World War Two
Wood, L. Britain's merchant navy; Odhams Press 1943
Woodman, R. Arctic convoys 1941-1945 (1994) ISBN:0719550793
Woon, B. Atlantic front : the Merchant Navy at war; London P. Davies  1941


Bibliografie Belgische koopvaardij WO2

Carlier, L. ;  Action Station Go
Decat, F. ; De Belgen in Engeland; uitg. Lannoo; ISBN 978-90-209-6981-8
Geluykens, D. ; De Odysse van een Belgische zeeman; uitg. De Dijle ISBN 90-801124-5-3
Herendael, H. van; De Belgische Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog; 1987
Machielsen, R. De Belgische Koopvaardij in de 2e Wereldoorlog (Veurne: Peurt, 1991, de Kon. Verbroedering Belgische Zeelieden ter Koopvaardij van beide Wereldoorlogen) 509 p., ill., krt., ISBN 90-74023-01-0

 

 Literaturverzeichnis of International Merchant Navies WW2 (German)

Becker, C. Einzelkämpfer auf See; Koehlers Verlag Herford 1968
Becker, C. Verdammte See; Koehlers Verlag Herford 1978t
Schmoekel, H.Menschlichkeit im Seekrieg?; E.S. Mittler & Sohn GmbH Herford 1987 ISBN 3813202259
Schwadtke, K.H. Die Deutsche Handelsflotte und ihr Schicksal 1939; 1e ausgabe 1953;
                                herausg. Eckardt & Messtorff, 2000 ISBN 9783770205325
Steinweg, G. Die Deutsche Handelsflotte im zweiten Weltkrieg, Aufgaben und Schicksal; Göttlingen, O. Schwartz 1954

Literaturhandler Norsk merchant navy WW2
Ottosen, K. ;Ingen nade; Historienom Nordmenn i Japansk fangenskap; 1996; ISBN 8203261272