Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Databank Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 - 1945

              https://databank.koopvaardijpersoneel40-45.nl

Dutch Maritime History Database

              https://www.marhisdata.nl/zoeken&s=schip

Dutch Merchant Ships WW 2 (alphabetical files)

          https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=903&miadt=2231&miview=tbl&milang=nl&misort=sch%7Casc&mizk_alle=scheepsdossiers 

Maritime Administration USA; MARAD Vessel History Database  

              https://vesselhistory.marad.dot.gov/ShipHistory/ShipList

Maritiem Digitaal: Database Maritime Objects / Literature

              https://www.maritiemdigitaal.nl/

 Name Index of Dutch Ships and Victims in remembrance of POW’s  perished in South East Asia WW 2

              http://www.wereldoorlog2.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36

 War Dead Dutch Merchant Navy and Fisheries from 1939 September 1st till May 9th 1940

              https://www.droog-mag.nl/1939-1940/koopvaarderij-en-visserij.pdf

 Holland Amerika Lijn (HAL)  Tabblad HAL schepen WO 2

            https://verenigingdelijn.nl/vlootlijst/

 Museumschip Hudson (Ships lost before May 10th 1940)

            http://museumschiphudson.com/Nieuwe%20tentoonstelling/Nieuwe%20tentoonstelling.htm

 Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM)

          https://kroonvaarders.com/

 Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM)

          https://web.archive.org/web/20111206161102/http://www.theshipslist.com/ships/lines/kpm.htm

 Van Ommeren

          https://schepenenwerk.blogspot.com/p/van-ommeren-geschiedenis.html

 South Africa  John H. Marsh Maritime Research Centre 

              http://rapidttp.co.za/museum/jmmrc.html

 Stoomvaart Mij Nederland (SMN)

           http://home.planet.nl/~persson/Htmlbest/schepen-all-alpha.htm


Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij (VNS)

          http://www.vns-voe.nl/MENUVOEVNS_thans.html